ZS-MS Oleksovice


Přejdi na obsah

Prezentace MŠ

Mateřská škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEKSOVICE


První paměti mateřské školy sahají od roku 1963,kdy byla předána do provozu samostatná budova, která měla jednu třídu. Od roku 1984 je mateřská škola rozšířena na dvojtřídní.
V současnosti je opět jednotřídní s celodenním provozem od 6:30 do 15,30 hodin. Se základní školou tvoří od roku 2003 jeden právní subjekt pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Oleksovice. Budova leží vé části obce obklopená přírodou.
Mateřská škola je moderně vybavena, děti mají nepřeberné množství hraček a didaktických pomůcek.
KONCEPCE MŠ:
Koncepce MŠ je orientována na všestranný harmonický rozvoj dítěte po stránce psychické i fyzické srespektováním individuálních zvláštností každého dítěte.
Rozvíjíme jejich zájmy,záliby,tvořivost.Ve spolupráci s rodiči vytváříme pro děti takové prostředí,kde se probouzí aktivita,zájem a chuť dívat se kolem sebe,naslouchat a objevovat nové,ale také ukázat, co již děti umí,zvládají a dokážou .
Naší snahou je,aby se dítě naučilo spolupracovat,komunikovat,tolerovat jeden druhého a dodržovat dohodnutá pravidla.Naše MŠ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „PRAMÍNEK-cesta poznávání života“,který je zpracován podle koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

CÍLE MŠ:
-vše směrujeme k tomu aby děti,které opouští MŠ, byly osobností co nejvíce samostatnou,sebevědomou a svlstním
rozumem.

-rozvíjíme schopnosti, aby se dítě umělo přizpůsobit,učilo se znát, co je správné, nesprávné/hodnocení,sebehodnocení/
-vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a podporujeme duševní pohodu dětí
Spolupráce sči:
Cílem je společně vychovávat spokojené a zdravé děti.Mateřská škola si je vědoma,že rodinná výchova je základem,na kterém škola staví a tak se snaží o navazování otevřeného partnerského vztahu.
Mateřská škola informuje rodiče o programu školy,seznamuje je se svými záměry.Přibližuje jim život v mateřské škole a nabízí možnost jej ovlivňovat a spolupodílet se na řešení problémů.Pro navázání vstřícných vztahů organizujeme společná odpoledne,oslavy a výlety.


CO NABÍZÍME:
Klidné a pohodové rodinné prostředí
-Dny otevřených dveří
-Návštěvy divadelních představení
-Předplavecký výcvik
-Sportovní akce
-Logopedickou prevenci-Ve spolupráci se ZŠ a okolními mateřskými školami zajišťujeme divadelní představení

kouzelnická představení

AKCE ŠKOLY:
-Pracovní dílny ve spolupráci s rodiči/ „Dýňová“, „Vánoční“, „Velikonoční“, „
„Čarodějnická“.
-Drakiádu
-Výlov ryb - místní rybník
-Návštěva Mikuláše
-Vánoce v MŠ
-Návštěva v 1. třídě ZŠ
-Masopustní karneval
-Cyklistický den
-Sváteční odpoledne pro maminky
-Školková olympiáda
-Den děti- „Hledání pokladu“
-výlety pro děti, pro rodiče s dětmi dle zájmu
-Loučení s předškoláčky
-Loučení se školním rokem-zábavné odpoledne pro děti a rodiče,pasování předškoláčků
-exkurze


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku